De kerkdienst

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente. Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
Coronamaatregelen
Op de zondagen is er vanwege maatregelen omtrent het coronavirus in deBrugkerk een onlineviering met een beperkt aantal mensen.
Deze dienen zich aan te melden om deze dienst volgens de voorschriften bij te wonen. 

Zij moeten zich dan opgeven bij ds. Veldman, tel: 0523 – 723188 of 06 – 38474564.

Per dienst mogen er 30 mensen aanwezig zijn.

Aanstaande zondag wordt het Heilig Avondmaal gehouden.

Zondag 6 december is er een doopdienst met dusdanig veel aanwezige mensen (tot het maximum uiteraard), dat daarbij aan overige gemeenteleden wordt verzocht de dienst online te volgen. 

De diensten blijven ook online vanaf 10.00 uur of met kerktelefoon te volgen.

De diensten worden geleid door Ds. R.H. Veldman, door mevrouw J.J. van Beveren of door een gastpredikant (zie de Leef Mee en het preekrooster).

U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Maar u kunt ook de volgende beveiligde link gebruiken:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1066-PG-Oud-Avereest-Balkbrug/events

Het kan zijn dat u met de cursor iets later moet klikken voor het echte begin van de Kerkdienst.

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Heel graag willen we jullie attent maken op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan.

IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meer informatie kunt u vinden in de Leef Mee. Deze wordt vrijdags gepubliceerd op deze site en is dus actueel !!!

Bij de kerkdienst van zondag is er een kindernevendienst voor
de groepen 1 t/m 8 en een oppasdienst voor jongere kinderen.   NVT
 
 
                                 Bij de digitale diensten :

Richtlijnen RIVM en PKN   Als moderamen hebben we besloten de richtlijnen van het RIVM en ook van de landelijke PKN te volgen.

Zolang de richtlijnen van het RIVM en van de Protestantse Kerken in Nederland evenementen, dus ook kerkdiensten als vanouds niet toestaan, zal elke zondagmorgen een kortere onlineviering worden gehouden met een beperkt aantal mensen. De opname hiervoor is om 10.00 uur en is dan voor luisteraars met de kerktelefoon te volgen. Het is aan te bevelen om na de opname, dus vanaf 10.00 uur de onlineviering te bekijken via kerkdienst gemist of via pg-oudavereestbalkbrug.nl.

Het ‘preekrooster’ voor de onlinevieringen vindt u onder "kerkdiensten".

Er zijn soms gastbeurten van predikanten van buiten. 

Meditatie : Zie hieronder :

Pas op! – afstand. En Kerst dan?

Ik loop in De Schutse de gang in, een beetje in gedachten verzonken. Mondkapje op, dat wel. En ineens bots ik bijna tegen iemand aan die net om de hoek komt. Ik deins achteruit en zie de ander ook terugdeinzen. We draaien onbeholpen om elkaar heen, maar het had ook iets gracieus, een 1,5 meter-dans.

Het was wennen dit jaar, die minimale bezetting van de kerkdiensten. De meerderheid zat thuis online mee te kijken, te luisteren en misschien ook mee te zingen. Al die afstandsregels. Soms is het lastig, soms ook ronduit pijnlijk bij condoleren of feliciteren. Dan besef je hoe belangrijk aanraken en nabijheid is. Zou dit jaar onze beleving van kerst anders zijn dan anders? Het kan haast niet anders?

In de NBG-vertaling stond het zo mooi als begin van het kerstverhaal: “En het geschiedde…”. En dat betekende, dat het in de geschiedenis gebeurde, in deze wereld, midden tussen de mensen, aanraakbaar dichtbij. God overbrugt de afstand tussen God en mensen in de geboorte van een kind. In de NBV is dit helaas nogal plat vertaald als ‘in die tijd’ of ‘toen’. En dat is slechts een tijdsaanduiding. En dat terwijl het Kerstverhaal doordrongen is van het Oudtestamentisch denken dat God gebeurt, met die steeds opnieuw herhaalde “U bent mij nabij”. God gebeurt in een wonderteken, in een zegenende hand, in een woord gesproken, in een wolk- of vuurkolom in de woestijn. Dat is het tegenovergestelde van een afstandelijke God die niets van zich laat merken, terwijl de wereld maar doormoddert.

Het kerstverhaal van Lucas, met Maria, Jozef en het kind in de voederbak, en met de herders en de engelen en de wijzen en Herodes en Augustus, is niet alleen maar iets van ‘toen’. “En het geschiedde …” is midden onder ons. Het is kerst in ons midden. Ook voor nu zijn die woorden “Licht in het duister” voor wie wonen in een land van diepe duisternis. Jesaja’s woorden zijn ook voor nu. En het geschiedde… ook in dit Coronajaar. Kerst in deze wereld vol onrust en onzekerheid, waarin mensen bang en bezorgd zijn.

Over het kerstfeest durf ik me weinig illusies te maken. Al die afstandsregels. Familiefeesten kunnen niet. De horeca zal misschien nog steeds gesloten zijn. Iedereen zal zoveel mogelijk in eigen huis blijven. Er zal meer eenzaamheid zijn dan anders. Afstand? Onze regie is ons uit handen genomen, we moeten ons maar behelpen.

En dan wordt ons verkondigd dat Jezus is geboren; O kom, o kom Immanuel; God met ons. Maar God kan het zonder onze regie en enscenering ook wel. Kerst relativeert de wereldgeschiedenis. Niet het Romeinse wereldrijk van toen, maar op stoutmoedige wijze wordt de ‘grote’ geschiedenis in dienst genomen van de ‘kleine’ geschiedenis van Maria die zwanger was en een kind moest baren, (Nico ter Linden). Dat verhaal is in ons midden omdat wij het vertellen. Eer zij God in onze dagen, en geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis.

Ds. Remko Veldman

Bijbeltekst van de dag

  • Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen, de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de[…]