Actueel nieuws

Samen Jong…dat is:

Goede voorbeelden en ervaringen

Als werkgroep hebben we met elkaar gekeken naar onze ervaringen/ mening over de kernwaarde: ” Prioriteit geven aan de volgende generatie” binnen onze gemeente. Hoe mooi dat we heel mooie voorbeelden zien! We zullen er een paar noemen:

 • Running Dinner van Follow Me.
 • Activiteiten die worden georganiseerd voor gezinnen, zoals lunch, speurtocht.
 • Bij het koffiedrinken hebben jonge ouders onderling meer contact. Er is meer gelegenheid voor onderlinge ontmoeting,
 • Projecten van de kindernevendienst, zoals bijvoorbeeld met kerst. Wat een creativiteit!
 • Kerstwandeling in Balkbrug, ook met de andere kerken samen georganiseerd.
 • Er worden vaker bijzondere diensten georganiseerd en die worden gewaardeerd door alle generaties.

Ideeën om mee aan de slag te gaan

 • Een activiteit waarbij interactie is tussen ouders/gezinnen met oudere kinderen en gezinnen/ouders met jongere kinderen.
 • Een verbindende activiteit tijdens het koffiedrinken. In De Schutse het tafelvoetbalspel weer neerzetten en misschien een sjoelbak in de bijzaal.
 • Een puzzeltafel tijdens het koffiedrinken, waar jongeren en ouderen samen kunnen puzzelen.
 • Nadenken over een vervolg voor Follow Me (er is nu geen groepsontmoeting voor jongeren 16+.)

Bij “Samen Jong” denken we onder andere aan het verbinden van generaties. Dit kan op heel veel manieren. Bijvoorbeeld de spelletjesavonden van Follow Me; het Running Dinner; Doe-kerk, waar activiteiten zijn voor jongeren en ouderen; de jaarlijkse startzondag. Ook zien we dat er bij het koffiedrinken meer verbinding is tussen de generaties. Soms is het ook fijn als er een bezigheid is, die uitnodigend is voor verschillende leeftijden. De afgelopen periode hebben we een aantal bijzondere diensten gehad, waar de nadruk lag op de jongere bezoeker, maar die ook worden gewaardeerd door ouderen!

Heeft u al gezien dat er ’s zondags een legpuzzel op een van de tafels ligt? Schuif gerust aan om mee te puzzelen!

In de Brugkerk staat het voetbalspel klaar voor de jongeren, om iets actiefs te doen tijdens het koffiedrinken en ook zal de sjoelbak er af en toe komen te staan. Wie gaat de uitdaging aan?

Maar activiteiten zijn niet het belangrijkste wat ons als generaties samenbindt in de kerk. Wat ons verbindt is het geloof in God de Vader, in Zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest, die ons als gelovigen inspireert en samenbindt. Eén van de kernwaarden van Samen Jong is: ”De boodschap van Jezus serieus nemen”. Het klinkt heel logisch, maar soms is het ook wel lastig om bijvoorbeeld met elkaar in gesprek te gaan over geloof. Voor de jonge generatie zijn de geloofsverhalen van volwassenen voorbeeldverhalen. Waarom is het geloof belangrijk voor mensen? Wat is die kracht of troost die gelovigen ervaren? Wanneer ervaar je dat? Heeft u wel eens twijfel ervaren?

Mooie, boeiende en verrijkende gesprekken, misschien tijdens het puzzelen of gewoon tijdens de koffie.

 

Bijbeltekst van de dag

 • Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. -- Matteus 11:28-30