Van het College van Diakenen

Eindejaar collecte

Ook in 2021 willen we onze leden vragen om een (kleine) financiële bijdrage zo aan het eind van het jaar.

We hebben dit jaar bewust geen extra bijdrage willen vragen met betrekking tot de negatieve financiële gevolgen van de coronaperikelen.

Daarom willen we nu met meer nadruk dan andere jaren vragen om mee te werken aan deze collecte.

Neem de moeite om de tekst die in de uitnodigingsbrief – met acceptgiro - staat, bewust na te lezen, want wat hierin verwoord wordt, geldt ook voor onze gemeente. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Zendingsbijdrage 2021

Door omstandigheden is het niet gelukt de acceptgiro’s voor de zendingsbijdrage van dit jaar op tijd te versturen. Wij vragen u vriendelijk de zendingsbijdrage voor 2021 over te maken naar het rekeningnummer van de zending NL52RABO 0373 736 142 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Oud-Avereest-Balkbrug inz. Zendingscommissie met vermelding Zendingsbijdrage 2021

U kunt ook gebruik maken van de kerkgeld app Appostel.

De opbrengst zal vooral gebruikt worden voor zendingsprojecten en noodhulp van het overkoepelende orgaan Kerk in Actie. Er zijn veel verschillende projecten waaraan uw gift goed besteed zal worden. Een aanrader is om eens te kijken op de site van Kerk in Actie. Om met deze projecten door te kunnen gaan is betrokkenheid nodig in meeleven, in gebed, maar ook in financiën.

Wij hopen dat u dit jaar ook weer een gift over wil maken. Alvast hartelijk dank!

Collectes

 

Dankdag collectes; woensdag 3 en zondag 7 november

Tijdens de dienst op Dankdag, woensdag 3 november is er één collecte voor de kerk. De zondag daarop, 7 november is er een extra deurcollecte voor diegenen die niet de gelegenheid waren om de dienst bij te wonen

 

Zondag 7 november; Avondmaal collecte Stichting Hope en Dreams Uganda

Als diaconie hebben wij besloten om zowel de avondmaalcollecte als de zending collecte, die ook deze zondag op het rooster staat, te bestemmen voor Home of Hope en Dreams. 

Dit, door Gini Pullen, opgezette kindertehuis is een huis waar weeskinderen kunnen opbloeien en een kans krijgen op een goede toekomst

Eén van de belangrijkste missies van The Home of Hope & Dreams is het aanbieden van goed onderwijs aan de kinderen. Investeren in de toekomst van de kinderen. Corona heeft het onderwijs lange tijd stil gelegd, langzamerhand begint dit weer.  Naast het betalen van schoolgeld betalen zij ook benodigdheden zoals;

- Kleding zoals uniformen en schoenen.

- Klasbenodigdheden zoals boeken, schriften, pennen etc. 

- Persoonlijke benodigdheden zoals matras, beddengoed, klamboe, zeep etc.

- Voedingsbenodigdheden om mee te nemen in de koffer.

Onderwijs is erg belangrijk voor de toekomst van de kinderen. Gini Pullen, van de Home of Hope en Dreams wil uw donatie van de collecte voor dit doel gebruiken. Van harte aanbevolen!

Bijbeltekst van de dag

  • Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. -- Lucas 8:23-24