Advents- en Kerstactie GEEF LICHT

Vanwege de toenemende onzekerheid rondom de coronamaatregelen is het tentenkamp en vluchtroute lopen voor de tieners, met de daarbij behorende sponsoring voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland, afgelast. Ook andere acties, om geld in te zamelen, kunnen helaas geen doorgang vinden.

Maar deze acties kunnen met uw hulp zeker doorgaan, te weten:

Binnenshuis

In het magazine Geef Licht staat hoe u mee kunt doen met een adventsslinger

Zo komt de leefwereld van de vreemdeling en vluchteling, met name die van de kinderen, op een bijzondere manier aan het licht.

Buitenshuis

* Vier adventszondagen vanaf 17.00 uur zichtbaar, buitenshuis een waxinelichtje     

    in een eenvoudig glazen potje aansteken, als teken van hoop voor de

    vluchtelingenkinderen in Griekenland.

* Twee glazenpotjes aan mensen uit uw straat geven met de vraag of ook zij mee

    willen doen en de komende vier zondagen een lichtje aan willen steken als

    teken van hoop voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

*  Geld inzamelen, tot en met 31 december 2021.

     Alle donaties, groot en klein, zijn van harte welkom op rekeningnummer

     NL74RABO 0373 736 134 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente

     Oud Avereest- Balkbrug onder vermelding van GEEF LICHT. Ook via de         

     Appostelapp kunt u uw gift geven.

Wellicht is het een idee de komende weken telkens iets opzij te leggen voor deze actie om het aan het eind van de maand december te doneren.

De wereld is donker, dat is een feit.

Kunnen wij licht geven in deze donkere tijd?

Bijbeltekst van de dag

  • Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. -- Lucas 8:23-24