Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug.

De wekelijkse kerkdiensten zijn in de Brugkerk tot en met augustus 2022

De zondagse diensten zijn ook online vanaf  09.30 uur via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Momenteel zijn er geen beperkingen meer wat betreft coronamaatregelen. 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Er is elke zondag kindernevendienst.

Iedereen is van harte welkom.

Oppasdienst

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Joke van Beveren voor 80+


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meditatie : 

Pasen, en dan …?

Johannes 21, 3, Simon Petrus zei: “ik ga vissen” “Wij gaan met je mee”, zeiden de anderen.

De leerlingen waren tot geloof gekomen in de opgestane Heer. Er komt een nieuwe tijd. Wij lijken aan het einde gekomen van een coronatijdperk. Nog niet helemaal, maar alles mag weer. Mensen willen graag, maar wat doe je dan? Willen we weer hetzelfde als daarvoor? Mensen maken andere keuzes.

In het vissersverhaal lijken er nog maar 7 over van de oorspronkelijke 12 leerlingen. Wat ga je doen? Simon Petrus doorbreekt de lamlendigheid met: ik ga vissen. Hij ging zijn oude beroep maar oppakken. Vissen kan altijd. Na 3 jaar in de leerschool bij Jezus gezeten te hebben was hij het nog niet verleerd. De dood en opstanding van Jezus had Petrus en de anderen van slag gemaakt. Ze waren totaal teruggeworpen op zichzelf.

Wij zijn ook behoorlijk teruggeworpen geweest op onszelf. Wat kerkelijke activiteiten betreft heeft dit zeker gegolden. Gesloten kerkdeuren en alleen kijken en luisteren via een camera, als je dat tenminste hebt volgehouden. Jeugdwerk dat als knipperlicht aan of uitging, en er is ook iets verloren gegaan. Betrokkenheid van gemeenteleden lijkt te zijn afgenomen. Komt dat weer terug? Er is verwarring ontstaan en een stukje vervreemding onder gemeenteleden.

Wat nu? Hoe pakken we het weer op. Misschien maar eerst waar we zelf denken goed in te zijn? Simon Petrus, door zijn beide namen te gebruiken is het duidelijk dat hij op een tweesprong staat. Zijn oude naam, Simon, of draagt hij weer de naam, Petrus, die Jezus hem gaf? Hier lijkt dat hij de visser Simon weer te zijn. Maar ze hadden de slag niet zomaar weer te pakken. Na een hele nacht vissen hadden ze niets gevangen. Waren ze nog niet echt gemotiveerd, ongeïnspireerd?  Eerst maar proberen. Kiek’n wat ’t wordt.

Na die lange nacht kwam een man aan de oever van het meer. En die zei: “Gooi het net uit aan de andere kant.” Jezus verrast

altijd. Wie met Jezus leeft en in Zijn Geest zal niet achteroverleunen en afwachten. Ook moet je niet gewoonweg terugvallen op oude gewoontes. Jezus zegt: laten we het eens anders doen. Vertrouw op Mij!

De gemeente is geroepen. En waartoe zijn wij gezonden? Geloven we daar nog in?

Durven we dát weer op te pakken?

Met elkaar vieren en ontmoeten in naam van de levende Heer, in naam van God samenwerken, de handen uit de mouwen.

Er is werk aan de winkel.

We zien dit al gebeuren rond de dagopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. In korte tijd is een netwerk ontstaan.

Misschien dat Balkbrug tot nu toe niet zoveel opvanghuizen heeft. Misschien hadden we dit anders ingeschat.

Maar in korte tijd zijn we wel voorbereid.

Al waren er maar 7 van de oorspronkelijke 12 bij elkaar. Toch kan de missie van de kerk doorgaan. Op Jezus’ gezag gooiden ze het net uit aan de andere kant. Toen kwam de wonderbare visvangst. Wat een bemoediging. Hopelijk komen we weer met meer samen. Jezus zegt tegen zijn gemeente: Vrede zei U! Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook U! Hier mogen we in vertrouwen bij blijven.

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. -- Lucas 6:30-31