Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten

Coronamaatregelen Kerkdiensten

De wekelijkse kerkdiensten zijn in de Brugkerk aan de Zwolseweg, fysiek ( ca. 70 personen) en/of online te volgen.

 –      Anderhalve meter afstand.

 –      Mondkapje bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

 –      Geen gemeentezang.

 –      Niet meer dan 70 mensen per dienst.

* Pastorale bezoeken, alleen met wederzijds goed vinden.

Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee vanuit een apart gedeelte in de kerk, zijflank, op 1,5 meter.

Ondanks de nog geldende beperkingen goede diensten toegewenst.

De zondagse diensten zijn ook online vanaf  10.00 uur via de kerktelefoon of via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Jammer genoeg is er op dit moment geen kindernevendienst. We willen jullie wel graag wijzen op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan. Veel plezier daarbij!


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meditatie :

Geef Licht! Vluchtelingen! 

Is er een rechtvaardige God nu volken op drift zijn? 1 op de 100 mensen in de wereld is vluchteling.

Advent is dromen dat Jezus zal komen. 

Wij gaan op weg naar kerst. Een feest van lichtjes in de donkere dagen.

 

Het leven op aarde kent nu zoveel schaduw, grote ontwikkelingen die dreigend op mensen afkomen.

Met nadruk wordt gewezen op de klimaatverandering op heel de aarde. Volken zijn op drift voor overstromingen, voor droogte, voor geweld en onderdrukking. En natuurlijk is er ook de wereldwijde pandemie.

Kerk in Actie biedt hulp aan vluchtelingen buiten Europa. Was Jezus een vluchtelingenkind? Ja, Jozef en Maria moesten onder dwang van de Romeinse bezetters naar Bethlehem om zich te laten inschrijven. Daar in een schuilplaats voor schapen. Een geboorte ver van huis. In Bethlehem kwamen herders en wijzen en laten we het volgens de traditie ook maar de os en de ezel noemen.

Na zijn geboorte moesten Jozef en Maria met kind op de vlucht naar Egypte, vanwege de dreiging van koning Herodes. Jezus was onder de vluchtelingen.

Kerk in Actie heeft de woorden van Jezus ter harte genomen: “Ik ben een vreemdeling geweest en jullie hebben mij onderdak verleend. Ik ben naakt geweest en jullie hebben mij gekleed. Ik heb dorst en hongergeleden en jullie hebben mij te drinken en eten gegeven.”

Dit zijn een paar wegen van Barmhartigheid die Jezus zei in Matteüs 25: 37-40. Met deze woorden heeft Jezus ons wegen geleerd om gewoon te doen aan mensen die op de vlucht zijn.

Wie eenmaal zelf in een tent heeft geleefd als een vreemdeling, als een vluchteling, die weet wat het is. Wereldwijd zijn er meer dan 82 miljoen mensen op de vlucht.

Ze zijn van huis en haard verdreven door rampen en oorlogen. Een zo’n meisje vertelt:

“We kwamen terecht in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Leros. Mijn moeder moest alles alleen regelen. Ik merkte dat ze bang was tussen al die vreemde mensen. Reyad en ik deden er alles aan om haar te helpen. We waren bezorgd over mijn vader, die nog gevangen zat in Turkije. Maar op een dag kwam hij gelukkig weer bij ons. We kregen toestemming om naar een appartement in Athene te verhuizen. Daar is het veel beter en veiliger. Ik mag weer naar school, wel in een voor mijn leeftijd veel te lage klas. Toen we op de vlucht waren heb ik natuurlijk veel gemist.”

De wereld is donker, dat is een feit. De profeet Jesaja zei: “Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht”. Aan ons de oproep: Kunnen jullie een licht geven?

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. -- Romeinen 8:28