Nieuws uit de gemeente

Ambtsdragers gevraagd

In het verslag van de kerkenraad in het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat dit jaar een groot aantal kerkenraadsleden aftredend is. We zijn dankbaar dat een aantal van hen heeft aangegeven hun termijn te willen verlengen. Desondanks zijn er dit jaar maar liefst zes vacatures: een diaken, vier ouderlingen en een ambtsdrager met een speciale taak, namelijk die van voorzitter.

Kerkbalans 2019

Maandagavond, 4 februari j.l. zijn de toezeggingsformulieren voor Kerkbalans 2019 ingeleverd.

De “lopers” hebben weer een prima prestatie geleverd door in de 2 weken ervoor de formulieren te bezorgen en weer op te halen. Heel hartelijk dank hiervoor !

Graag een verzoek aan diegene, die de envelop nog niet heeft ingeleverd, dat kan nog.

 

Een eerste telling geeft een bedrag van ± €  116.000,00 te zien.

De ervaring leert dat zo’n 1e telling nog niet te zien geeft wat er daadwerkelijk toegezegd wordt. Waarschijnlijk zal de  €  120.000,-- wel gehaald.

Maar dat is dan wel fors lager dan de toezeggingen van 2018, ongeveer €  5.000,--.

Het is nu nog te vroeg voor een analyse van het verschil t.o.v. 2018, maar een snelle conclusie is dat de oorzaak duidelijk gezocht moet worden door overlijden van betrokken gemeenteleden, door vertrek en ook door uitschrijvingen.

In het kerkblad van maart zal hier verder op in worden gegaan.

Hartelijk dank aan alle (gulle en minder gulle) gevers.

In de begroting van 2019 was al uitgegaan van een verlaging en als er geen rare dingen gebeuren kunnen we het financiële eindresultaat met vertrouwen tegemoet zien.

Privacywetgeving AVG

Om het privacy statement in verband met de nieuwe wet AVG in een ander scherm te openen, klikt u hier

 

Bijbeltekst van de dag

  • Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. -- Deuteronomium 10:20