Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug beginnen om 10.00 uur.
Vanaf 7 april weer om 09.30 uur.

De diensten zijn tot en met 21 april 2024 in de Reestkerk.

In de Brugkerk zijn de diensten weer vanaf 28 april tot en met 31 augustus 2024.

De diensten zijn ook online vanaf  aanvangstijd via kerkdienstgemist.nl te volgen.
               
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Kinderen :

Er is elke zondag kindernevendienst. Wees welkom.

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon-Stapel.


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

 

Meditatie

Vrede op aarde (deel II)

Jonathan Sacks, de sinds pas overleden opperrabijn van Groot Brittanië, heeft het inspirerende boek geschreven “Een gebroken wereld heel maken”. Hij is een groot verteller en legt uit hoe wij als mensen de opdracht hebben om recht te doen. Ik moest bij het lezen ook denken aan die ene regel van een liedje van Herman van Veen, Suzanne.

“De wereld is niet mooi, maar jij kunt haar een beetje mooier kleuren.”

In zijn boek kwam ik het volgende verhaal tegen over de Israëlische violist Jitzchak Perlman. Hij had polio opgelopen toen hij vier jaar was. Sindsdien moest hij altijd metalen beugels om zijn benen dragen en met krukken lopen; toch werd hij een van de grootste virtuozen van onze tijd. Op een keer kwam hij voor een optreden het podium op om een vioolconcert te spelen. Hij legde zijn krukken neer, plaatste de viool onder zijn kin en begon het instrument te stemmen. Toen brak er een van de snaren met een duidelijk hoorbare knal. Het gehoor verwachtte dat hij een andere snaar zou laten halen, maar in plaats daarvan gaf hij de dirigent het teken om te beginnen en vervolgens speelde hij het hele concert met drie snaren. Na de uitvoering gaf het publiek hem een staande ovatie en riep hem toe iets te zeggen. Hij zei het volgende: “Het is onze opdracht om muziek te maken met wat overgebleven is.”

Dit commentaar ging over meer dan een gebroken vioolsnaar. Het ging over zijn verlamming, maar ook over nog meer wat gebroken is in het leven. De muziekwereld kent veel van zulke verhalen. Ik denk aan Beethoven die in zijn latere jaren, toen hij volkomen doof was, muziek geschreven heeft die behoort tot het meest verhevene dat ooit geschreven is. Smetana, die zo hevig te lijden had van oorsuizen dat hij er krankzinnig van werd. Chopin met zijn tuberculose dat hij voortdurend bloed ophoestte. Slachtoffers van de Eerste wereldoorlog, zoals de pianist die een rechterarm verloor. Voor wie componisten werken schreven voor de linkerhand.

Het bijzondere van wat Jitzchak Perlman zei, is eigenlijk de zin van het leven, ook van het beschadigde, gebroken leven. En daar kunnen we misschien wel uit de eigen ervaring ook voorbeelden bij bedenken, misschien uit je vrienden-  of je familiekring. Misschien jijzelf wel. Als het leven zin heeft, dan heeft ook het lijden daarin zin.

Iemand die ernstig ziek is kan zich beklagen en daarin vastblijven. Het zou ook een opdracht kunnen zijn om zo goed als mogelijk te leven met wat er over is. Iemand die tijdelijk niet lopen kan door gebroken been of heup, die kan zich toeleggen op bijvoorbeeld gastvrijheid voor wie hem/haar bezoekt. Iemand die een ziekte draagt die ongeneeslijk is, en zelfs het leven bekort, kan treuren om het ongeneeslijk zijn, maar ook toeleggen op ‘hoe leef je dan in de tijd die je nog krijgt. Kiezen voor het goede leven, voor liefde, vrede en recht, is wat God van ons vraagt, ook al hebben we tekorten, zoals die gebroken snaren.

In deze maand begint de 40-dagentijd, ook wel lijdenstijd genoemd. 14 februari is Aswoensdag. Een vraag van alle tijden is ‘de zin van het lijden’. We raken er niet over uitgedacht en gepraat. We moeten ook niet menen dat we het voor iemand anders kunnen zeggen. Maar Jezus ging een weg van lijden. Juist daar waar zijn leven gebroken is aan het kruis heeft het zijn grootste zin gehad en nog steeds, de eeuwen door.

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. -- Lucas 11:9-10