Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten
De kerkdiensten van de Prot. Gemeente Oud Avereest-Balkbrug om 09.30 uur:

Wekelijks zijn deze tot en met eind april in de Brugkerk.

In de Reestkerk zijn de diensten weer vanaf 1 mei tot en met 31 augustus.

De diensten zijn ook online vanaf  aanvangstijd via kerkdienstgemist.nl te volgen.
               
Op de 1e zondagen werkt de cantorij mee, mocht u mee willen zingen en oefenen, de dinsdag ervoor, kan dat.
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

Kinderen :

Er is elke zondag kindernevendienst. Wees welkom.

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken worden weer opgepakt door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon-Stapel.


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

 

Meditatie

Het Kerkelijk seizoen is bijna voorbij.   

 Het jaarthema “Aan tafel” is als een rode draad in de activiteiten van dit jaar terug te vinden geweest.

Naast de vertrouwde diaconale ouderenmaaltijden zijn nog meer ontmoetingen aan tafel geweest.

En steeds weer gebeurde er iets moois.

 Zeker, in de bijbel was dat ook zo.

 Rond de tafel samen met Jezus gebeurde van alles. Er werd veel besproken.

 Nu wil ik aandacht geven aan een belangrijk onderdeel van de Lutherse traditie.

Veel van Maarten Luthers’ gedachtengoed bestaat uit tafelgesprekken.

Het zijn beroemde ontmoetingen aan tafel met toespraken die zijn opgeschreven en bewaard.

Het geeft een ruimte en speelsheid aan de Lutherse traditie. Het gebeurde aan de eettafel In het woonhuis van de familie Luther. Vaak werden gasten ontvangen en de gesprekken gingen dan vooral over geloofsonderwerpen. Anders was het toch niet waardevol genoeg om ze te bewaren. Ontmoeten mag diepgang hebben en zinvolle onderwerpen bevatten en ook kan het over geloof gaan. Een voorbeeld van zo’n tafgelgesprek is het volgende: “Toen doctor Martinus een sappige wortel in zijn hand had en ervan at, zei hij: De lieve vaderen moeten wel gezonde mensen zijn geweest, omdat ze leefden van vruchten, en wortels aten die uit de aarde voortkwamen. Dat was voor hen eten en drinken. Ik denk dat Adam geen patrijs heeft willen hebben, en dat hij meer zin heeft gehad in veldvruchten en fruit; die hebben hem veel beter gesmaakt dan alles wat gebraden en gekookt was. Toen ik ergens las dat de heilige vaderen van wortels hebben geleefd, dacht ik dat ze wortels van bomen hadden gegeten. God overlaadt ons met Zijn grote en velerlei gaven. Zo komt het dat we er geen acht op slaan, ook op wat op zichzelf groot en kostbaar is.

Maar wat zeldzaam is, ook al is het klein en in zichzelf van weinig waarde, wordt soms voor iets groots gehouden. Het gaat met onze Heer God als met vaders en moeders: hun kinderen vinden het dagelijks brood niet zo belangrijk als peren, appels en fruit. Dat alles beschouwen ze als iets heel lekkers, want ze krijgen het maar af en toe.”

Zo maakte Luther zijn gast bewust om te onderscheiden van wat aan eten waardig is. Een sappige wortel lijkt zo gewoon, net als het dagelijks brood. Maar waardeer het (Geef ons heden ons dagelijks brood). Wees niet alleen dankbaar als je iets bijzonders krijgt wat je af en toe krijgt. En bedenk dat Adam en Eva in het paradijs vegetariërs waren. Pas na de zondeval, toen ze in het zweet des aanschijns moesten werken gingen mensen ook vlees eten. De natuur is immers klimaatafhankelijk en grillig. Als er een schrale oogst is dan kun je tóch eten. Een schaap of ander vee is als een ‘spaarpotje’.

Misschien heb jij ook ontdekt dat samen eten en gast aan tafel en elkaar zo ontmoeten alles met geloof en kerkzijn te maken heeft. Ook het Heilig Avondmaal is aan tafel gaan, een sacrament in het kerkelijk leven. Daar zijn we gast aan tafel met Jezus.

Ds. Remko Veldman

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde[…]