Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug

De liefde van God, die wij in het bijzonder hebben leren kennen in                   Jezus Christus, is het kloppende hart van onze gemeente.
Vanuit dat kloppende hart willen we als gemeente iedereen zich welkom laten voelen bij erediensten en/of activiteiten

Coronamaatregelen Kerkdiensten

Hoe zullen de kerkdiensten bezocht worden, als alles weer “normaal” is? Deze vraag wordt binnen de kerkenraad nog weleens gesteld. Langzaam gaan we richting normaal.

De mondkapjes hoeven sinds kort niet meer op.

De 1½ meter blijft nog wel van toepassing.

Ook moet je jouw naam bij binnenkomst noteren.

Dat betekent dat er ruim 60 personen de dienst kunnen bijwonen.

Besloten is, dat vanaf 25 juli ook (beperkt) zingen weer mogelijk is.

Ondanks de nog geldende beperkingen goede diensten toegewenst.

De zondagse diensten zijn online vanaf 09.30 uur via de kerktelefoon of via kerkdienstgemist.nl te volgen. 
Meer informatie over de kerkdiensten kunt u lezen op de Leef Mee en onder het kopje Kerkdiensten. 
U kunt de kerkdienst hier live, of achteraf, beluisteren.

 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Jammer genoeg is er op dit moment geen kindernevendienst. We willen jullie wel graag wijzen op de website van Kind op Zondag: www.kindopzondag.nl. De redactie van Kind op Zondag vindt het erg belangrijk dat het kinderwerk doorgaat in deze tijd. Het volledige materiaal van de betreffende zondag is, zolang de kerken dicht zijn, beschikbaar op de website. Op die manier kunnen jullie thuis de verhalen en de werkbladen downloaden en ermee aan de slag gaan. Veel plezier daarbij!


IMG 20200322 WA0002 002 3

 

Meditatie :

Dankbaar voor de kleine dingen

Deze editie van het Kerkblad Reest en Brug is voor twee maanden. De zomertijd betekent voor velen een tijd van genieten, vakantie vieren, op reis gaan dichtbij of ver weg. Maar waar je ook bent je neemt altijd jezelf mee. Recreatie is in essentie herschepping, een tijd van herstel, een tijd om weer een beetje heel te worden.

We hopen denk ik allemaal dat de versoepelingen mogen doorgaan en we steeds minder beperkingen zullen hebben. Mogen we langzaam uit de crisis kruipen?

Ik wens jullie en u toe dat je in de komende tijd van geluk mag spreken, dankbaar voor de kleine dingen.

Een zomergebed van Hans Bouma

 

O God, waarmee Gij mij niet verrast –

licht op het water, handen vol strelend licht,

bomen zachtmoedig ruisend in de wind,

een zwerm vogels hoog en geheimzinnig boven mij.

 

O God, geprezen zijt Gij 

om de geur van lavendel,

de tederheid van een beginnende schemering,

de warmte van een paard,

openhartige bloemen zomaar op mijn weg –

 traktaties van U,

blijken van uw genegenheid.

 Als ík niet van geluk mag spreken.

Voor wie het moeilijk is om van geluk te spreken, om welke reden dan ook, dat Gods troost met je mag zijn, ook door mensen heen.

Ds. Remko Veldman

 

Waar staan wij voor?

De Protestantse Gemeente van Oud Avereest-Balkbrug kiest ervoor om:

  • een Christusbelijdende gemeente te zijn, geworteld in het wonder van Pasen
  • een open kerk te zijn, zowel naar elkaar toe als naar de samenleving
  • om te zien naar elkaar bij vreugde en verdriet
  • onderdak te bieden aan mensen die op verschillende manieren hun geloof beleven
  • tijd en aandacht te investeren in het jeugdwerk
  • betrokken te zijn bij de wereld om ons heen door diaconaat en zending

 

 

Bijbeltekst van de dag

  • Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven; als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen; als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. -- 2 Timoteus 2:11-13