Nieuws uit de gemeente

Vanuit de pastorie

Voor de volgende activiteiten wil ik graag je aandacht vragen:

Boekenkast in De Schutse

Sinds korte tijd is de kast in De Schutse gevuld met boeken. Het zijn

Christelijke boeken en romans. Deze komen uit onze pastorie. Er ligt nog

een voorraadje te wachten bij een ander gemeentelid. Als er ruimte vrij

komt dan is er dus aanvulling. Ieder die wil kan een boek (of meer)

meenemen voor € 2,00 per stuk. Het geld is voor de kerk. Als je ziet dat er ruimte is en je hebt zelf boeken die nog prima te lezen zijn en gangbaar, dan kun je daarmee de open ruimte opvullen. Ik ben zelf ook benieuwd hoe het gaat lopen. Ik hoop dat het veel leesplezier mag geven.

Reestkuier op reis, Jorwert

De reis naar Jorwert voor de Kleasterkuier is niet op 17 april. We zullen een maand later gaan, op woensdag 15 mei. 

De Reestkuier gaat op reis. De Reestkuier is zoals de Kleasterkuier in Jorwert jarenlang geleden klein was begonnen, zo zijn wij ook in het Reestdal met een Reestkuier begonnen. Als activiteit zijn we er ook mee verbonden. In het verleden is al eens een groep naar Jorwert geweest. De ontwikkeling heeft daar niet stil gestaan. Er is bijna een jaar geleden een Protestants klooster ‘Nijkleaster’ gesticht. Het is goed om daar weer eens heen te gaan voor een Kleasterkuier.

Het programma ziet er als volgt uit:

Nijkleaster zorgt voor een eenvoudig programma van stilte, bezinning en verbinding. In de Radboudkerk in Jorwert word je ontvangen door een voorganger en een ‘kleasterkracht’. Info www.nijkleaster.frl.

09.30 uur            Ochtendgebed (eenvoudige dienst met lezingen, gebed, stilte           

                             en enkele liederen)

10.00 uur            Koffie of thee

10.30 uur            Begin van de Kleasterkuier, plm 60-90 minuten (afhankelijk van  

                             eigen keus en/of nattigheid)

12.00 uur            Lunch (zelf meebrengen)

Het staat gepland op 15 mei.

Met de auto vertrekken we naar Jorwert. Vertrektijd vanaf de Brugkerk wordt nog nader bekend gemaakt. Je kunt je voor deze reis ook los aanmelden, bij mij (via app, telefoon, mail).

Gesprekskring op reis, Syrisch Klooster Glanerbrug

In de Bijbelgesprekskring volgen we het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland “Ga Mee!”. Het idee is ontstaan om contact te zoeken met het Syrische Klooster van Glanerbrug in Glane. Sinds de jaren ‘50/’60 leeft daar een aantal Syriërs, veelal werkzaam in de textiel. Sinds de laatste oorlog in Syrië is nog eens een aantal vluchtelingen naar ons land gekomen. Ze vormen samen een Orthodoxe gemeenschap. We zijn daar welkom voor een rondleiding en een ontmoeting met Syrische christenen.

De rondleiding zal beginnen om 19.30 uur en zal ongeveer 1,5 uur duren. Deze ontmoeting is gepland op dinsdagavond, 30 april. Onze gastheer is Pater Saït. Wie ook met dit reisje mee wil kan zich aanmelden bij Jacobien Engel of bij mij.

Gedichie veur Petrus

Gedichie veur Petrus.

 

Zeg Petrus, mien jong, hoe hek ’t nou mit oe?

Weet ie nou warklijk niet meer hoe of ’t ist?:

Dat Jezus op de wereld kwaamp um de meinsen te dienen.

Heb ik mi’j dan toch zo in oe vergist?

Ie hebt toch eziene hoe of Hi’j handelde

De vief broden en twee vissen, Zacheüs en wat al niet meer…

En det alles deed Hi’j um de meinsen te helpen!

En de meinsheid was dankbaar, echt iedere keer.

 

En nou wol Hi’j oe de voeten gaon wassen

Det vun ie te gek, want, ie acht Hum te hoge!

Maar nederigheid is vake wat oens meinsen te kort komp.

Jezus gaf dus een veurbeeld maar… ie keek’n mit aandre ogen.

Ach ja, ik snappe ’t wel, ’t was puur uut respect hein?

Ik wete ’t zeker, Jezus had det ok echt wel deur.

Maar wi’j mut de aander ok op haanden dragen.

En daorumme deed Hi’j oens det eempies veur!

 

Dizze geschiedenis mut nog eem wieder gaon,

Wi’j kunt het betrekken op dizze reurige tied….

Want….   ‘d aander hoogachten hef niet ieder in ’t vaandel

Jammer, maar, wie wet, komt het ooit een keer zo wied!

 

Det hope wi’j dan maar….             Dag Petrus.

 

Dit  gedicht is gemaakt door Gé van der Veen en voorgedragen in de dienst van zondag 25 februari waar gemeenteleden de dienst mee hebben voorbereid.

Actueel nieuws

Samen Jong…dat is:

Goede voorbeelden en ervaringen

Als werkgroep hebben we met elkaar gekeken naar onze ervaringen/ mening over de kernwaarde: ” Prioriteit geven aan de volgende generatie” binnen onze gemeente. Hoe mooi dat we heel mooie voorbeelden zien! We zullen er een paar noemen:

 • Running Dinner van Follow Me.
 • Activiteiten die worden georganiseerd voor gezinnen, zoals lunch, speurtocht.
 • Bij het koffiedrinken hebben jonge ouders onderling meer contact. Er is meer gelegenheid voor onderlinge ontmoeting,
 • Projecten van de kindernevendienst, zoals bijvoorbeeld met kerst. Wat een creativiteit!
 • Kerstwandeling in Balkbrug, ook met de andere kerken samen georganiseerd.
 • Er worden vaker bijzondere diensten georganiseerd en die worden gewaardeerd door alle generaties.

Ideeën om mee aan de slag te gaan

 • Een activiteit waarbij interactie is tussen ouders/gezinnen met oudere kinderen en gezinnen/ouders met jongere kinderen.
 • Een verbindende activiteit tijdens het koffiedrinken. In De Schutse het tafelvoetbalspel weer neerzetten en misschien een sjoelbak in de bijzaal.
 • Een puzzeltafel tijdens het koffiedrinken, waar jongeren en ouderen samen kunnen puzzelen.
 • Nadenken over een vervolg voor Follow Me (er is nu geen groepsontmoeting voor jongeren 16+.)

Bij “Samen Jong” denken we onder andere aan het verbinden van generaties. Dit kan op heel veel manieren. Bijvoorbeeld de spelletjesavonden van Follow Me; het Running Dinner; Doe-kerk, waar activiteiten zijn voor jongeren en ouderen; de jaarlijkse startzondag. Ook zien we dat er bij het koffiedrinken meer verbinding is tussen de generaties. Soms is het ook fijn als er een bezigheid is, die uitnodigend is voor verschillende leeftijden. De afgelopen periode hebben we een aantal bijzondere diensten gehad, waar de nadruk lag op de jongere bezoeker, maar die ook worden gewaardeerd door ouderen!

Heeft u al gezien dat er ’s zondags een legpuzzel op een van de tafels ligt? Schuif gerust aan om mee te puzzelen!

In de Brugkerk staat het voetbalspel klaar voor de jongeren, om iets actiefs te doen tijdens het koffiedrinken en ook zal de sjoelbak er af en toe komen te staan. Wie gaat de uitdaging aan?

Maar activiteiten zijn niet het belangrijkste wat ons als generaties samenbindt in de kerk. Wat ons verbindt is het geloof in God de Vader, in Zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest, die ons als gelovigen inspireert en samenbindt. Eén van de kernwaarden van Samen Jong is: ”De boodschap van Jezus serieus nemen”. Het klinkt heel logisch, maar soms is het ook wel lastig om bijvoorbeeld met elkaar in gesprek te gaan over geloof. Voor de jonge generatie zijn de geloofsverhalen van volwassenen voorbeeldverhalen. Waarom is het geloof belangrijk voor mensen? Wat is die kracht of troost die gelovigen ervaren? Wanneer ervaar je dat? Heeft u wel eens twijfel ervaren?

Mooie, boeiende en verrijkende gesprekken, misschien tijdens het puzzelen of gewoon tijdens de koffie.

 

Open Doors

Vorige maand had ik het over de ranglijst voor 2024, van 50 landen waar christenen het zwaarst worden vervolgd. In totaal zijn het meer dan 365 miljoen christenen, dat is ongeveer 1 op de 7 christenen in deze wereld die vervolgd worden. Een paar kille cijfers: 42.849 christenen werden mentaal en/of fysiek mishandeld, 3906 werden er ontvoerd, 4998 werden vermoord om hun christenzijn en 295.120 moesten vluchten uit hun woonplaats.

Iedere vervolgde christen heeft een gezicht. Bijvoorbeeld Thiago uit Colombia. Zijn moeder is heel bang dat hij zal worden ontvoerd door bendes. Als Thiago 13 is wordt die angst waarheid. Zijn tweeling broer wordt ontvoerd en er wordt niets meer van hem gehoord.

Op 15 mei vallen extremistische moslims het dorp van voorganger Zachariah aan. Hijzelf was op reis die dag, maar bij terugkeer vond hij brandende huizen, doden en gewonden op straat. En op de vloer van zijn huis lagen zijn vrouw en zoon, beiden gedood.

Nadia woont op het Arabisch Schiereiland. ‘Als mijn geloof in Jezus wordt ontdekt, heeft dat verwoestende gevolgen voor mij, maar ook voor mijn hele familie’. Als één familielid zich bekeert van de Islam is dat een schande voor de hele familie en blijft dat in veel gevallen niet ongestraft.

De koeien en buffels werden door de regering afgenomen van Xuan in Vietnam. Dit, omdat ze niet wilde stoppen met het evangeliseren in haar woonplaats. Het dorpsbestuur waarschuwt Xuan dat ze moet stoppen met het vertellen over Jezus, maar dat wil ze niet. ‘Ik blijf doorgaan, want door mijn standvastigheid zijn er dorpsgenoten tot geloof gekomen in de levende God’.

Achter ieder cijfer schuilt een gezicht. 365 miljoen gezichten achter een immens getal. Alle gezichten met een eigen verhaal.  Wat is het belangrijk dat we ze niet vergeten maar voor ze blijven bidden. Juist nu rond Pasen. Als de focus van de vijand extra is gericht op de christenen. Volhard in het gebed voor deze mensen. God hoort en verhoort….

Van harte aanbevolen.

Voor meer informatie en gebedsbrief: www.opendoor.nl

Jan van Blanken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Vacatures commissie Eredienst

Ben jij/ bent u iemand die:

 • • Graag meedenkt over de invulling van de kerkdienst?
 • • Een mening heeft over liturgie en die mening graag wil delen.
 • • Die geïnteresseerd is in wat er achter de schermen wordt voorbereid aan erediensten, bijzondere diensten en andere kerkelijke activiteiten.
 • • Niet vaker dan vijf keer per jaar wil vergaderen.
 • • Niet vanzelfsprekend voor vier jaar vast wil zitten aan een commissie.
 • • Waarde hecht aan de erediensten.
 • • Het leuk vindt om het seizoen gezellig af te sluiten met de commissie.

Neem dan contact op met Klara van den Bosch (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De commissie Eredienst heeft aan het eind van het jaar minimaal drie vacatures. Wij bieden: Een leuke commissie, een ‘einde-seizoens-barbecue’ en waardering voor wat u/ jij inbrengt.

Bijbeltekst van de dag

 • Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. -- Matteus 11:28-30