Nieuws uit de gemeente

Collectes en extra Kerk in actie Beiroet

Zware explosie in Beiroet maakt meer dan 300.000 mensen dakloos.

Er heeft zich deze week een enorme ramp voltrokken in Beiroet, u heeft de beelden van de explosie vast gezien.

Als diaconie hebben wij besloten om via Kerk in Actie een gift te geven van  €500,00, om de slachtoffers daar in deze noodsituatie hulp te bieden.

Collectes

Voor de collecte kunt u  gebruik maken van de SKG kerkgeld app.

Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte, zondag 9 augustus hebben de collectes de volgende bestemmingen:

1e collecte:; Diaconie en eredienst  op rekeningnr.: NL74RABO-0373736134  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug

2e collecte; Fonds Media apparatuur  op rekeningnr. NL91RABO-0373715749

t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug

Let op; Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden ?

Aanmelding voor onlinevieringen in de kerk, zomertijd

Het is mogelijk om vanaf de maand juli weer samen te komen met een beetje meer mensen in de kerk. Het maximum van 100 halen we niet als we de 1,5 meter afstand aanhouden. We zullen hier weer voorzichtige stappen in zetten.

De opname vanuit de Reestkerk op zondagmorgen is voor luisteraars met de kerktelefoon te volgen om 9.00 uur. Via internet is het aan te bevelen om vanaf 10.00 uur de onlineviering te bekijken via kerkdienst gemist of via pg-oudavereestbalkbrug.nl.

Wie de zondagse viering in de kerk wil bijwonen in mijn vakantietijd kan zich aanmelden bij mw. Joke van Beveren, pastoraal werker, tel. 06 29 10 57 54 / 0592 788 603. Het kan ook via de app.

Dit geldt voor de zondagen 19 juli t/m 9 augustus.

Tijdstip van aanwezigheid in de kerk blijft voorlopig 8.45 uur en de opname van de dienst begint 9.00 uur.

Collectes

Op dit moment wordt er in de kerk nog niet gecollecteerd, zonder tegenbericht , kunt u nog steeds als volgt uw gaven geven; U kunt gebruik maken van de SKG kerkgeld app. Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte.

Eerste collecte maakt u over op rekeningnr.; NL 74 RABO 03737 36 134 t.n.v Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug

Tweede collecte; maakt u over op rekeningnr. NL 91 RABO 03737 15 749 t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug. Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden? De bestemming voor deze collectes vindt u in het kerkblad en op de Leef mee.

In het onderstaande stuk vertelt Jenny Gerrits ons over het project, dat opgezet is in Noord Ghana, in de strijd tegen Corona in Noord Ghana. Erg belangrijk om dit te ondersteunen en omdat snel handelen noodzakelijk was, liep het project al af voor 5 juli. Daarom heeft de diaconie besloten alvast een gift te geven van € 250,00 en de opbrengst van de collecte voor dit project te bestemmen.

Mocht de collecte meer opbrengen dan zal dit besteed worden aan de modevakschool in Tamele. Want de school kan het geld heel goed gebruiken voor bijv. rijst voor maaltijden voor de medewerker, of voor aankoop van stoffen voor de school.

Is de opbrengst van de collecte lager dan de gift dan vult de diaconie deze aan tot de € 250,00.

Beste mensen, (Jernny Gerrits) :

Gedicht

 

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

Bijbeltekst van de dag

  • Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft. -- Romeinen 8:11