Nieuws uit de gemeente

Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap

Record: Bijbel in 57 talen voor het eerst vertaald

100 miljoen mensen kunnen sinds 2022 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 57 talen waarin de Bijbel of een deel ervan vertaald werd. Dat meldt een onlangs verschenen rapport van United Bible Societies (UBS), het samenwerkingsverband van de 150 Bijbelgenootschappen. Niet eerder kwam in één jaar in zoveel talen een Bijbel of Bijbelgedeelte gereed.

‘De UBS heeft de afgelopen jaren veel Bijbelvertaalwerk verzet’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Het is bemoedigend dat dit zoveel resultaat oplevert. Voor het NBG is het wereldwijde vertaalwerk al decennialang een speerpunt, omdat je alleen met een vertaling in de taal van je hart de betekenis van de Bijbel echt kunt ervaren.’

Eerste en vervangende vertalingen

In veertien van de bovengenoemde 57 talen is voor het eerst de complete Bijbel beschikbaar: onder andere in een Ethiopische en een Nigeriaanse taal. In vijf andere talen kwam voor het eerst het Nieuwe Testament gereed: in een taal uit Afrika en uit Latijns-Amerika en in drie Aziatische talen. Daarnaast kwamen in

38 talen voor het eerst gedeelten van de Bijbel beschikbaar, onder andere in de Egyptische omgangstaal.

De complete Bijbel is nu beschikbaar in 733 talen voor 5,9 miljard mensen. Het Nieuwe Testament is in 1.622 talen beschikbaar; Bijbelgedeelten in nog eens 1.255 talen. In 3.776 van de circa 7.400 talen is nog geen Bijbeldeel vertaald.

GEZOCHT!!!!

In een vorig kerkblad heb ik iets verteld over het plan om kerkdiensten te organiseren voor  alle generaties en die een interactief karakter zullen hebben. Inmiddels is er een mooie naam bedacht voor deze diensten: DOE-KERK.

Geloven is doen. Samen dingen doen, verbindt

Er is van alles te doen tijdens deze diensten.

Om deze diensten te kunnen organiseren zijn vrijwilligers nodig.

GEZOCHT: Vrijwilligers van alle generaties

  • • Om mee te denken en meehelpen met het organiseren (kernteam)

OF

  • • Om mee te helpen tijdens de diensten met hand- en spandiensten

Op 25 januari kwam het kernteam voor het eerst bij elkaar. We kunnen nog wel wat meedenkers gebruiken!

Heb je zin om te helpen? Laat het me dan even weten! (tel. nr 06 443 34 465 of email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tenslotte een gedicht, dat past bij de bovenstaande oproep

Gedicht

Als bloemen op een stralend veld,

als licht van zomerzon,

zo heeft God onder ons gespeld

het woord dat overwon.

Dat woord heet: liefde voor elkaar,

als vlam, die kou verdrijft,

als vuur dat warmte overdraagt

en lichtend in ons blijft.

Als kleuren op een nieuw palet,

als lachen van een kind,

zo heeft God in ons ingebed

het woord dat harten wint.

Dat woord heet: liefde voor elkaar,

als schouderklop en kracht,

als stem die goedheid woorden geeft

en op ons antwoord wacht.

Een gedicht van Alfred C. Bronswijk

Vriendschap

Vriendschap is iets waarvan ik niet wist dat het bestond

of iets waarvan ik alleen maar droomde.

Ik bedoel echte vriendschap.

Actueel kerkbezoek

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

Er is elke zondag kindernevendienst.

Iedereen is van harte welkom.

Oppasdienst

Er is iedere zondag oppasdienst.

Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

De pastorale bezoeken 80+ worden gedaan door ds. Remko Veldman

en kerkelijk medewerkster Rolanden den Boom - Stapel (jonge gezinnen).

 

Bijbeltekst van de dag

  • Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde[…]