Nieuws uit de gemeente

Zendingsbijdrage 2021

Denkt u nog aan de Zendingsbijdrage 2021

Wij vragen u vriendelijk de zendingsbijdrage voor 2021 over te maken naar het rekeningnummer van de zending NL52RABO 0373 736 142 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Oud-Avereest-Balkbrug inz. Zendingscommissie met vermelding Zendingsbijdrage 2021

U kunt ook gebruik maken van de kerkgeld app Appostel. Deze is hiervoor nog geopend tot 25 december. Zie voor verdere informatie het kerkblad.

Wij hopen dat u dit jaar ook weer een gift over zal willen maken. Alvast hartelijk dank!

Asaf

 

Concert Chr. Mannenkoor Asaf

Na een te lange stille periode geeft het mannenkoor Asaf een Adventsconcert.

Mits er geen nieuwe beperkende maatregelen worden genomen zal dit Adventsconcert zijn op D.V. vrijdagavond 10 december. Aanvang: 20.00 uur. 

Zaal open vanaf 19.30 uur.

Dit concert zal plaatsvinden in PKN-gebouw “De Antenne”, Wilhelminastraat 3 te Dedemsvaart.

Advents- en Kerstactie GEEF LICHT

Vanwege de toenemende onzekerheid rondom de coronamaatregelen is het tentenkamp en vluchtroute lopen voor de tieners, met de daarbij behorende sponsoring voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland, afgelast. Ook andere acties, om geld in te zamelen, kunnen helaas geen doorgang vinden.

Maar deze acties kunnen met uw hulp zeker doorgaan, te weten:

Binnenshuis

In het magazine Geef Licht staat hoe u mee kunt doen met een adventsslinger

Zo komt de leefwereld van de vreemdeling en vluchteling, met name die van de kinderen, op een bijzondere manier aan het licht.

Buitenshuis

* Vier adventszondagen vanaf 17.00 uur zichtbaar, buitenshuis een waxinelichtje     

    in een eenvoudig glazen potje aansteken, als teken van hoop voor de

    vluchtelingenkinderen in Griekenland.

* Twee glazenpotjes aan mensen uit uw straat geven met de vraag of ook zij mee

    willen doen en de komende vier zondagen een lichtje aan willen steken als

    teken van hoop voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

*  Geld inzamelen, tot en met 31 december 2021.

     Alle donaties, groot en klein, zijn van harte welkom op rekeningnummer

     NL74RABO 0373 736 134 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente

     Oud Avereest- Balkbrug onder vermelding van GEEF LICHT. Ook via de         

     Appostelapp kunt u uw gift geven.

Wellicht is het een idee de komende weken telkens iets opzij te leggen voor deze actie om het aan het eind van de maand december te doneren.

De wereld is donker, dat is een feit.

Kunnen wij licht geven in deze donkere tijd?

Basiscursus Pastoraat - Rondom 25 gespreksgroep - 30-50 verbinding - Mantelzorg gesprekmiddagen

Basiscursus Pastoraat De basiscursus pastoraat is bedoeld voor al die vrijwilligers die een taak vervullen in het bezoekwerk in de gemeente, als contactpersonen en ouderlingen, maar ook als je zomaar, informeel mensen bezoekt. Onderling pastoraat gaat immers verder dan alleen het wijkwerk. In drie avonden komen de belangrijkste thema’s uit het pastoraat aan de orde: 1. Visie op pastoraat en de organisatie van het werk. Wat is de visie van uw gemeente op pastoraat? Hoe sta je er zelf in? Hoe is het bezoekwerk georganiseerd en wat is daarin je taak? En ambtsgeheim; 2. De praktijk van het werk; Hoe maak je afspraken, wat helpt je om goed te luisteren, hoe verdiep je een gesprek, hoe ga je om met kritiek, waar stel je grenzen; 3. Hoe ga je om met geloofsverschillen? Over bidden en bijbellezen in het pastoraat. Wanneer doe je dat? Hoe pak je het aan? We gaan met elkaar nadenken, oefenen en ontdekken. Er is ook ruimte om in overleg andere onderwerpen uit te diepen, en/of weg te laten. Data: woensdag  6 en 27 oktober Tijd: 20.00 uur Plaats: De Schutse Opgave: Via intekenlijst op de startzondag 12 september of bij Ds. Remko Veldman Klara en Peter van den Bosch - ouderlingen vieren en ontmoeten                               Rondom 25 gespreksgroep

Van het College van Diakenen

Eindejaar collecte

Ook in 2021 willen we onze leden vragen om een (kleine) financiële bijdrage zo aan het eind van het jaar.

We hebben dit jaar bewust geen extra bijdrage willen vragen met betrekking tot de negatieve financiële gevolgen van de coronaperikelen.

Daarom willen we nu met meer nadruk dan andere jaren vragen om mee te werken aan deze collecte.

Neem de moeite om de tekst die in de uitnodigingsbrief – met acceptgiro - staat, bewust na te lezen, want wat hierin verwoord wordt, geldt ook voor onze gemeente. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Zendingsbijdrage 2021

Door omstandigheden is het niet gelukt de acceptgiro’s voor de zendingsbijdrage van dit jaar op tijd te versturen. Wij vragen u vriendelijk de zendingsbijdrage voor 2021 over te maken naar het rekeningnummer van de zending NL52RABO 0373 736 142 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Oud-Avereest-Balkbrug inz. Zendingscommissie met vermelding Zendingsbijdrage 2021

U kunt ook gebruik maken van de kerkgeld app Appostel.

De opbrengst zal vooral gebruikt worden voor zendingsprojecten en noodhulp van het overkoepelende orgaan Kerk in Actie. Er zijn veel verschillende projecten waaraan uw gift goed besteed zal worden. Een aanrader is om eens te kijken op de site van Kerk in Actie. Om met deze projecten door te kunnen gaan is betrokkenheid nodig in meeleven, in gebed, maar ook in financiën.

Wij hopen dat u dit jaar ook weer een gift over wil maken. Alvast hartelijk dank!

Collectes

Bijbeltekst van de dag

  • En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. -- Romeinen 8:28