Wekelijks zijn de kerkdiensten tot en met 21 april 2024 in de Reestkerk.

Vanaf 28 april tot en met eind augustus zijn de diensten in de Brugkerk.

De diensten zijn ook online vanaf  aanvangstijd via kerkdienstgemist.nl te volgen.

Er is vrijwel elke zondag kindernevendienst. Wees welkom.

Er is iedere zondag oppasdienst.

Datum             Tijd               Locatie                  Bijzonderheid                       Voorganger         

03-03-2024             10.00 uur Reestkerk          m.m.v. Cantorij                     Ds. R.H. Veldman

10-03-2024              10.00 uur Reestkerk          Kerk en scholendienst    Mevr. R. den Boon-Zuidwolde

13-03-2024              19.30 uur Reestkerk          Bidstond / Biddag                   Ds. R.H. Veldman

17-03-2024              10.00 uur Reestkerk          Jongerendienst                       Ds. R.H. Veldman

17-03-2024              10.30 uur De Snikke Fort  Opendeeurdienst                     Ds. K. Kwint-Meppel

24-03-2024              10.00 uur Reestkerk          Palmpasen                              Ds. R.H. Veldman

28-03-2024              19.30 uur Reestkerk          Witte Donderdag Avondmaal  Ds. R.H. Veldman

29-03-2024              19.30 uur Reestkerk          Goede Vrijdag                         Ds. R.H. Veldman

30-03-2024              21.00 uur Reestkerk          Stille Zaterdag                Ds. N.E. Veldman-Poffers

31-03-2024              10.00 uur Reestkerk          Pasen                                      Ds. R.H. Veldman

01-04-2024              10.00 uur Brugkerk            Asaf zangdienst

07-04-2024              09.30 uur Reestkerk                                                  Ds. E.M. Hadnagy-Ommen

 

 

Bij de diensten :

Zondag 10 maart kerk- en scholendienst

De jaarlijkse kerk- en scholendienst wordt gehouden op zondag 10 maart. Iedereen is van harte welkom!

Voor de komende zondagen heeft het kindernevendienstprogramma van Bijbelbasics als leidraad: “Op weg met Petrus”. Deze leerling en apostel heeft van Jezus de naam Petrus gekregen, “Rots”. Maar van hem leren we hoe het is om te leren geloven met vallen en opstaan. Maar we leven met de Levende Heer. Dat vieren we met Pasen.

Zondag 17 maart, Jongerendienst

Ben jij tevreden? Of wil je altijd maar meer en beter en mooier? En kan God ook tevreden zijn met jou? Hier gaat het over in de jongerendienst. Het riep bij de gespreksgroep 25 + heel wat op. Ben je benieuwd? Kom dan ook. Er komt een band uit Ommen, Breathe. Dus tot ziens in de Reestkerk.

Zondag 24 maart, Palmpasen

Op deze zondag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is een leuk feest waarin kinderen een paasstok maken en in de kerk komen met “Hosanna, de koning komt!” En als we dan toch Samen Jong mogen zijn. Laten we samen van dit feest genieten.

De stille week

In de week voor Pasen volgen we Jezus in zijn laatste dagen, in zijn lijden en sterven. Jezus zei: Blijf bij mij en waak hier met mij”. In het lijden van Jezus is Gods oog gericht op al het lijden van mensen in onze tijd. De diensten van de Paascyclus, op de drie avonden voor Pasen zijn weer voorbereid met een aantal gemeenteleden. Weer anderen zullen een koor(tje) vormen en zo hun medewerking verlenen.

Witte Donderdag, 28 maart, 19.30 uur

We vieren het Heilig Avondmaal en gedenken zo het laatste avondmaal dat Jezus samen met zijn leerlingen vierde. Brood en wijn zijn onderdeel van het joodse Pèsach. We vieren de maaltijd in een kring.

Goede Vrijdag, 29 maart, 19.30 uur

We vervolgen de dienst van de vorige dag met het gedenken van Jezus’ sterven aan het kruis. Het evangelie lezen we naar Johannes, afgewisseld met zingen. Er is gelegenheid om tijdens de gebeden zorgen of lasten of fouten bij het kruis te leggen, als kaarsje of steen.

Stille Zaterdag, 30 maart, 21.00 uur

We vervolgen de dienst van de vorige dag en beginnen in stilte in het donker. We wachten in het donker en zien uit naar het Licht van de Opstanding. We lezen de bijbel, ontsteken Nieuw licht en gedenken onze eigen doop.

Na de dienst gaan we naar de begraafplaats om daar ook de opstanding van de Heer te verkondigen te midden van levenden en doden. Daarbij kan ieder een lichtje brengen bij een graf van een geliefde of bekende. Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie te blijven drinken.

Paaszondag 31 maart, 10.00 uur

Op de dag van Pasen mogen ook wij opstaan om met de levende Heer mee te gaan. “Christus onze Heer verrees, Halleluja”. Het thema is Ga op weg met Jezus. En we lezen het Paasevangelie uit Marcus 16. De muziek- en zanggroep ‘Sing it’ uit Beilen zal komen zingen om samen een bijzondere dienst te vieren.

 

Bijbeltekst van de dag

  • Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. -- Lucas 11:9-10