Iedere zondagochtend is er een kerkdienst, afwisselend om de vier maanden in de Reestkerk of de Brugkerk. 

 

De diensten beginnen om half tien in de Reestkerk tot en met augustus, daarna 4 maanden in Brugkerk tot en met december.

 

De kerkdiensten zijn ook online te bekijken en te beluisteren door hier bekijken en beluisteren,

 

Aan de kinderen van de Kindernevendienst :

-   Er is elke zondag kindernevendienst. Iedereen is van harte welkom.

-   En er is iedere zondag oppasdienst. Ook daar aan alle kleintjes: een hartelijk welkom!

 

De pastorale bezoeken worden gedaan door door ds. Remko Veldman (80+).

En er is een kerkelijk medewerkster Rolanda den Boon voor jonge gezinnen en zij ondersteunt de werkgroep van de kindernevendienst en geeft Follow Me ( catechisatie ).

Meer informatie over de kerkdiensten kunt u vinden in de Leef Mee.

Bij de Leef mee's staan ook de eventuele liturgieën.

Hieronder volgt informatie over de volgende kerkdiensten:

 

 28 mei 09.30 uur Reestkerk 1e Pinsterdag Ds. R.H. Veldman  
           
4 juni 09.30 uur Reestkerk Bevestiging nieuwe ambtsdragers  Ds. R.H. Veldman  
           
11 juni 09.30 uur Reestkerk   Ds. R.H. Veldman  
           
18 juni 10.30 uur Reestkerk Speciale dienst Rolanda den Boom - Zuidwolde  
           
25 juni 09.30 uur Reestkerk   Joke van Beveren - Assen  
           
2 juli 09.30 uur Reestkerk   ds. M. Winters-Karels - Ommen  

Bij de diensten :

Zondag 28 mei, Pinksteren

Het feest van de Geest is een enthousiast gebeuren. Geven we als gemeente ook ruimte aan de Geest? Mag het bruisen? En misschien mag het dan wat minder georganiseerd lijken, meer spontaan en verrassen. Handelingen 2 is vol vuur en wind dat mensen in beweging zet. Mag het met de gaven van de Geest die onze gemeente rijk is? We hopen op een feestelijke dienst.

Ds. Remko Veldman

 

Bijbeltekst van de dag

  • Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde[…]