Minikerk, zondag 26 januari, 15.30 uur – Brugkerk

Voor de kleine gemeenteleden is er weer minikerk. Dominee-Beer wil jullie graag weer zien en de poot geven. Het verhaal uit de bijbel is van Noach. Na de zondvloed mag hij met zijn gezin een nieuw begin maken. De voorbereidingen zullen weer gedaan worden met Corien de Groot en Rineke Bakker. Kom je ook?

Vanuit de kindernevendienst

In de periode van Advent en Kerst hebben we in de kindernevendienst gewerkt aan het thema “Geef Licht”. Schitterende verhalen hebben we gehoord over de profeet Micha. Nu mogen we op weg gaan in het nieuwe jaar dat voor ons ligt. We mogen erop vertrouwen dat het Licht met ons meegaat. Heerlijk is het om te merken dat in de komende tijd de dagen ook weer steeds langer worden, het wordt weer langer licht.

In de kindernevendienst gaat het op zondag 5 januari 2020 over de wijzen uit het oosten. We horen dat de wijzen het licht zien. Ze zien een ster opgaan en ze weten: er is een bijzonder mens geboren! Iemand die het waard is dat wij hem eer bewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten. Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt.

Zondag 12 januari 2020 is het onderwerp van de kindernevendienst “Vertrouw me maar”. Johannes doopt Jezus in de Jordaan, helemaal kopje onder. Jezus komt weer boven, gered uit het water. De hemel gaat open en er verschijnt een duif.

In het verhaal van zondag 19 januari 2020 verzamelen de leerlingen zich rond Jezus en op de bruiloft te Kana biedt Jezus ons een voorproefje van het evangelie. Het koninkrijk van God smaakt naar de beste wijn, in een oneindige overvloed, en er is leven in ruime mate.

Zondag 26 januari 2020: we horen het verhaal over Jezus die langs het water loopt. De vissers zijn hun netten aan het repareren. Jezus roept hen. De vissers laten alles in de steek en volgen Jezus.

Wij hopen jullie weer te mogen ontmoeten en begroeten in de Kindernevendienst in het nieuwe jaar!

Pastoraat jonge gezinnen koffer

Binnen de PG Oud Avereest-Balkbrug hebben we twee zogenaamde “pastoraat jonge gezinnen koffers”. Misschien heeft u een van de koffers wel al eens een poosje in uw bezit gehad, misschien zegt dit u helemaal niets! Een korte uitleg is op zijn plaats. In deze koffer vindt u een keur aan materialen:

Meer artikelen...

Bijbeltekst van de dag

  • Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. -- 2 Tessalonicenzen 3:5