ds. Remko's blog

In deze turbulente tijd schrijft ds. Remko Veldman, predikant van de Protestantse gemeente Oud Avereest – Balkbrug, regelmatig een blog. Ter bemoediging, ter inspiratie, voor saamhorigheid.

Veertig dagen

Zoals je op de ‘klok’ kunt zien kent het kerkelijk jaar meerdere periodes: adventstijd (vier blokjes paars bovenaan), kersttijd (twee wit), veertig dagentijd (zes blokjes paars rechts), Paastijd (zeven blokjes wit), Pinksteren (rood), en dan is nog het grootste deel groene tijd van groei en bloei. We zijn nu aangekomen bij de veertig dagentijd op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. De paarse kleur past bij inkeer en bezinning waarin ook spijt en berouw een plaats kan hebben.

Bijbeltekst van de dag

  • Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont. -- Jesaja 12:5-6