Samen Jong

Een kerk VOOR alle generaties; een kerk MET alle generaties.

Met de werkgroep Samen Jong proberen we activiteiten te bedenken die hierbij aansluiten. Ook kijken we naar de kernwaarden die horen bij Samen Jong:

 1. Prioriteit geven aan jonge generaties: Voorbeelden: De ruimte geven voor jongerendiensten, Doe-kerk en andere vormen, waarin kinderen en jongeren een plek hebben/ krijgen in de eredienst en bij de andere activiteiten.
 2. Jezus’ boodschap serieus nemen: Kindernevendienst, Follow Me, club. Na de zomer hopen we te kunnen starten met Alpha Youth. Meer info bij de rubriek “gezinnen”.
 3. Hart voor jongeren hebben: Na de zomer hopen we regelmatig een door de jongeren gekozen lied te laten horen of te zingen. We hopen hen op deze manier te betrekken bij de kerkdienst!
 4. Verantwoordelijkheid geven. Hier gaan we na de zomer mee aan de slag.

Heb je hier ideeën over? Laat ze weten!

 1. Een warme gemeenschap vormen: Vb. startzondag, Doe-kerk, gezamenlijke maaltijden/ lunches
 2. Beste buren zijn. Ook deze kernwaarde gaan we nog mee bezig.

Ideeën zijn welkom!

Activiteit voor alle generaties

Een leuke activiteit voor alle generaties. Niemand is te oud…niemand is te jong. Elders in het kerkblad meer informatie over deze activiteit!

SAMEN jong

We hebben vrijwilligers nodig voor Alpha Youth:

 • Gespreksleiders
 • Vrijwilligers die willen koken, één keer of vaker.

En verder…

 • Ideeën over verantwoordelijkheid voor jongeren en/ of beste buren.

Wat kunnen we betekenen voor de buurt/ voor Balkbrug?

 • Jongeren (12+): Welke liederen vinden jullie mooi om een keer in de kerkdienst te laten horen of te zingen? Dit kun je doorgeven aan Rolanda den Boon

Afgelopen seizoen stond onder andere in het teken van “Samen Jong”.

Rolanda heeft een scholing gevolgd. Met ongeveer twaalf kerkelijk werkers en predikanten hebben we zes cursusdagen gehad rondom het thema “Samen Jong”. Werkers uit grote gemeentes met veel jeugd/jonge gezinnen, ook werkers uit kleine gemeentes, voor wie het moeilijk is om jeugd/jonge gezinnen te binden. Ik mocht veel voorbeelden horen van andere gemeentes. Het ene voorbeeld is bruikbaar, het andere past niet bij onze gemeente. Met anderen samen kun je elkaar stimuleren, ideeën aanreiken en ervaringen, anderen houden soms ook een spiegel voor. Het was voor mij motiverend om mee bezig te zijn!

Eén van de belangrijkste dingen die telkens weer naar voren kwam: Waardeer wat goed gaat en gebruik dat om verder op te bouwen. En soms zijn het maar heel kleine voorbeelden. Ik heb geleerd om het kleine te waarderen. “God begint in het kleine!” Wat zijn de goede voorbeelden? Wat is een belangrijke kernwaarde in de kerkelijke gemeente? Kijkend naar de PG Oud Avereest-Balkbrug is een belangrijke kernwaarde de “Warme gemeenschap”: Omzien naar elkaar; hartelijkheid; ontmoeting. Die “warme gemeenschap” is een mooie basis!

We zullen na de zomer weer verder gaan nadenken over de manier waarop we “Samen Jong” zijn in de gemeente. “Samen Jong” betekent niet dat alles om de jongeren draait, maar “Samen Jong” betekent dat we als kerk vitaal willen zijn, aandacht willen hebben voor ALLE generaties en dat ALLE generaties zich thuis voelen in de gemeente.

Volgend seizoen willen we starten met Alpha Youth. Een Alpha cursus gericht op jongeren en op hun (geloofs) vragen. In het kerkblad van september zullen we meer informatie kunnen geven. Wel weten we dat de doelgroep de jongeren van 16-20 zijn. Uiteraard zijn jongeren buiten de gemeente ook van harte welkom!

Werkgroep

De werkgroep gaat bezig met het voorbereiden van de startzondag. Voor en met alle generaties een feestelijke zondag (15 september).

Maar eerst: Even een periode van rust, bezinning, vrij zijn, minder verplichtingen.

Iedereen een goede zomer (met hopelijk wat zonneschijn!) toegewenst!

Hartelijke groeten, Rolanda den Boon en ds. Remko Veldman

 

 

Bijbeltekst van de dag

 • Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. -- Jesaja 43:18-19