Samen Jong

Samen Jong…dat is:

Een warme gemeenschap voor jong en oud. In onze gemeente mag je zijn wie je bent. Dat is heel fijn!

Samen Jong…dat is:

“Een warme gemeenschap voor alle generaties. De spelletjesavonden zijn daarvan een mooi voorbeeld! Verschillende generaties leren elkaar kennen en groeten elkaar daarna ook enthousiast bij de Jumbo, omdat ze elkaar nu echt kennen!”

 

Terugblik en vooruitblik

De afgelopen maanden hebben we stilgestaan bij de kernwaarde “Een warme gemeenschap zijn”. De komende maanden gaan we bezig met

    

Prioriteit geven aan volgende generaties 

Deze kernwaarde is deze periode vooral zichtbaar in de diensten: De Follow Me dienst was op 21 januari; 11 februari is er Doe-kerk en in maart de kerk en scholendienst.

Als werkgroep gaan we er verder over nadenken wat deze kernwaarde betekent voor de gemeente.

Heeft u er misschien ideeën over of een mening? Dan mag u ons daar uiteraard iets over laten weten, bijvoorbeeld door een mailtje te sturen aan ds. Remko of kerkelijk werker Rolanda den Boon.

Samen Jong: Voor elkaar, met elkaar

Om Samen Jong voor ons allemaal actueel te maken, zetten we af en toe een spreuk op de Leef Mee. Dit kan gaan over de gemeente of een mooi voorbeeld uit een andere gemeente. Ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt: ‘Dat is een mooi voorbeeld van “Samen Jong”’,  dan horen we dat ook graag!

Dan gebruiken we dat mooie voorbeeld op de Leef Mee (zonder vermelding van afzender).

Namens de werkgroep Samen Jong,

Ds. Remko Veldman en kerkelijk werker Rolanda den Boon

Bijbeltekst van de dag

  • Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. -- Lucas 11:9-10